0905 661 595 attila@atyp-stav.sk

Certifikáty

Spoločnosť má zavedený systém kvality podľa naormy STN ISO 9001/EN ISO: 9001:2000 a od roku 2009 podľa normy STN ISO 9001:2008

Využívame kvalitné technológie a neustále sledujeme a uplatňujeme najnovšie trendy, materiály a pracovné postupy.

Plánujete stavbu? Neváhajte, kontaktujte nás. Na základe Vašich požiadaviek a predstáv Vám vypracujeme cenovú ponuku.